Certyfikowane szkolenie

PROGRAM CERTYFIKOWANEGO SZKOLENIA PSDZ i GCL Sp. z o.o. DLA PROJEKTANTÓW i DOZORU TECHNICZNEGO DACHÓW ZIELONYCH W SYSTEMIE ZinCo

23.03.2018

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłaszanie się na adres mail ( rzeczoznawca@rabinski.pl ). Wszelkie dodatkowe informacji udziela telefonicznie (+48 512 200 212) Wiceprezes PSDZ Pan Jarema Andrzej Rabiński.