Certyfikowane szkolenie

PROGRAM CERTYFIKOWANEGO SZKOLENIA PSDZ i GCL Sp. z o.o. DLA PROJEKTANTÓW i DOZORU TECHNICZNEGO DACHÓW ZIELONYCH W SYSTEMIE ZinCo

23.03.2018

Zarząd PSDZ zakończył rekrutacje na CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PSDZ i GCL Sp. z o.o. DLA PROJEKTANTÓW i DOZORU TECHNICZNEGO DACHÓW ZIELONYCH W SYSTEMIE ZinCo, z powodu braku wolnych miejsc, gdyż zakwalifikowano już 150 osób zainteresowanych.