Bio Hydro System

PunktPoboruWody.png

Firma Bio Hydro System produkuje estetyczne ogrodowe punkty poboru wody.
Punkt poboru wody wykonany jest z polietylenu dzięki czemu odznacza się bardzo wysoką trwałością oraz odpornością na promienie UV jak również wysokie i niskie temperatury.
Punkt poboru wody wyposażony może być w jeden lub kilka zaworów czerpalnych dzięki czemu w jednej chwili można np. podlewać trawnik z podłączonego do jednego zaworu węża ogrodowego oraz myć ręce korzystając z drugiego wolnego zaworu.

Woda z punktu poboru wody pobierana może być:
– manualnie za pomocą odkręcanego zaworu czerpalnego,
– automatycznie za pomocą czujnika ruchu bez potrzeby odkręcania zaworu.

Punkt poboru wody wykonany z polietylenu i posiada wiele zalet:
– odporność na promienie UV
– odporność na wysokie i niskie temperatury (mrozoodporność)
– odporność na procesy starzenia
– odporność na wilgoć
– nie ulega korozji

Opis firmy po angielsku / Company data in english

The Bio Hydro System company produces aesthetic garden water pickups.
The water intake point is made of polyethylene thanks to which it has a very high durability and resistance to UV rays as well as high and low temperatures.
The water intake point can be equipped with one or several taps so that you can, for example, water the lawn from a garden hose connected to one valve and wash your hands using the second free valve.

Water from the water intake point may be taken:
– manually by means of the unscrewed dredge valve,
– automatically using the motion sensor without the need to unscrew the valve.

The water intake point is made of polyethylene and has many advantages:
– resistance to UV rays
– resistance to high and low temperatures (frost resistance)
– resistance to aging processes
– resistance to moisture
– does not corrode

Opis firmy w języku rosyjskim / Описание фирмы

Компания Bio Hydro System производит эстетичные садовые водозаборники.
Водозаборник изготовлен из полиэтилена, благодаря чему он обладает очень высокой прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, а также высоким и низким температурам.
Точка забора воды может быть оснащена одним или несколькими кранами, чтобы вы могли, например, поливать газон из садового шланга, подключенного к одному клапану, и мыть руки, используя второй свободный клапан.

Воду из водозабора можно брать:
– вручную с помощью откручиваемого дноуглубительного клапана,
– автоматически с помощью датчика движения без необходимости откручивать клапан.

Водозаборник изготовлен из полиэтилена и имеет много преимуществ:
– устойчивость к УФ-лучам
– устойчивость к высоким и низким температурам (морозостойкость)
– устойчивость к процессам старения
– устойчивость к влаге
– не разъедает

Ulica i numer budynku
Mazury 52
Miejscowość
Bełchatów
Kod pocztowy
97-400
Umów się z wystawcą