Ogrodniczy

Salon Ogrodniczy zaprezentuje szeroki wachlarz materiału szkółkarskiego, ale także rozwiązań technologicznych dedykowanych temu działowi.

JAKO WYSTAWCY

  • producenci drzewek i krzewów ozdobnych
  • producenci roślin doniczkowych (w tym ziół)
  • producenci nasion, rozsad, sadzonek
  • producenci drzew i krzewów owocowych
  • producenci podłoży, nawozów, środków ochrony roślin
  • producenci sprzętu ogrodniczego, narzędzi i maszyn dla ogrodnictwa
  • producenci szklarni i ich wyposażenia